ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ

Στην R³ Knowledge επιδιώκουμε και είμαστε ο αξιόπιστος συνεργάτης και ο εξειδικευμένος σύμβουλος των εταιρειών σε θέματα βιωσιμότητας, κλίματος, περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) και ορθολογικής διαχείρισης αποβλήτων. Στόχος μας είναι, μέσω της συνεργασίας με τους πελάτες μας, να συμβάλουμε τόσο στην εδραίωση των αρχών της βιωσιμότητας στην εταιρική τους δραστηριότητα, όσο και στην παράλληλη οικονομική τους ανάπτυξη.

Όραμά μας είναι μια μελλοντική κοινωνία, όπου δεν υφίστανται περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις λόγω των ολοένα αυξανόμενων περιβαλλοντικών προκλήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη οικονομικών ευκαιριών που σέβονται τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών.

Αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις και την κοινωνία να αναγνωρίσουν αυτές τις ευκαιρίες.

Διαθέτοντας τεχνογνωσία, εμπειρία και καινοτόμα εργαλεία και λύσεις, προσφέρουμε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές λύσεις σε τομείς όπως η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment), η Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (Environmental Product Declaration) και ο Υπολογισμός του Ανθρακικού Αποτυπώματος (Carbon Footprint), ώστε να μπορέσουμε, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των πελατών μας, να τους βοηθήσουμε να εφαρμόσουν τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα εφόδια για να αποκτήσουν σπουδαία οικονομικά και επιχειρηματικά οφέλη.