4.07.22

Συμμετοχή και Βράβευση της R3 Knowledge στο θεσμό Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2022

FacebookTwitterLinkedInEmail

Η R3 Knowledge συμμετέχει στο Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2022, έναν θεσμό διαλόγου και ανάδειξης των πρωτοβουλιών που προωθούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, υποστηρίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον. Ο εν λόγω θεσμός θεσπίστηκε προκειμένου να αναπτύξει τις προσπάθειες για Βιώσιμη Ανάπτυξη της χώρας μας, μέσα από πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται από Φορείς, Επιχειρήσεις, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Κοινωνία των Πολιτών και την Ακαδημαϊκή Κοινότητα. Η R3 Knowledge, μέσω των πρωτοβουλιών της στον τομέα του Περιβάλλοντος και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες πάνω σε θέματα βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης δεσμεύεται έμπρακτα στην κατεύθυνση της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Είμαστε περήφανοι και θεωρούμε χρέος μας να μπορέσουμε να:

  • Αποτελέσουμε έναν Οργανισμό που μέσα από τη δραστηριότητά του προάγει τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης,
  • Υλοποιήσουμε πρωτοβουλίες και δράσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική ευημερία, την οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία,
  • Αποτελέσουμε μέρος ενός δικτύου ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών

Ως αναγνώριση των πρωτοβουλιών που ανέλαβε η R3Knowledge με σκοπό να προάγει ευρύτερα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, της απονεμήθηκε το σήμα του Πρεσβευτή Βιώσιμης Ανάπτυξης και της αποδόθηκε το αντίστοιχο βραβείο.