Greenhouse
Gas Emissions &
Carbon Footprint

Greenhouse
Gas Emissions &
Carbon Footprint

Το Ανθρακικό Αποτύπωμα είναι η εκτίμηση του συνόλου των εκπομπών επιβλαβών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου (GHG), οι οποίες προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από ένα άτομο, οργανισμό, διεργασία ή προϊόν. Η Αναφορά Ανθρακικού Αποτυπώματος αποτελεί μια απολογιστική αναφορά πεπραγμένων και αναφέρεται στο προηγούμενο έτος, υπολογιζόμενη σε τόνους ισοδυνάμου του CO2 (tCO2e). Παρέχει στις επιχειρήσεις μια σαφή και συνεκτική αποτίμηση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου που συνδέονται με την παραγωγή των προϊόντων τους ή την παροχή των υπηρεσιών τους.

Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται τα 6 αέρια του φαινομένου του θερμοκηπίου τα οποία περιλαμβάνονται στο Πρωτόκολλο του Κιότο:

 • διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
 • μεθάνιο (CH4)
 • μονοξείδιο του αζώτου (N2O)
 • υδροφθοράνθρακες (HFC’s)
 • υπερφθοράνθρακες (PFC’s) και
 • εξαφθοριούχο θείο (SF6)

Η ποσοτική μέτρηση του Ανθρακικού αποτυπώματος επιτρέπει την σωστή περιβαλλοντική διαχείριση του συνόλου των διεργασιών μιας επιχείρησης και τη μέγιστη διατήρηση του φυσικού πλούτου. Το ανθρακικό αποτύπωμα βασίζεται σε διάφορα πρότυπα (PAS 2050:2011, WRI GHG Protocol, ISO/DIS 14067) και οι δείκτες που καταγράφονται είναι οι εξής:

 • Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Κατανάλωση Φυσικού Αερίου
 • Απώλειες Εξαέρωσης
 • Κατανάλωση Βενζίνης
 • Κατανάλωση Πετρελαίου
 • Αέριες εκπομπές

Οφέλη που προκύπτουν για τις εταιρείες από την αποτύπωση του Ανθρακικού Αποτυπώματος:

 • Αξιολόγηση του ανθρακικού αποτυπώματος ενός οργανισμού και των δυνατοτήτων μείωσής του
 • Αναγνώριση δυνατοτήτων ενεργειακής εξοικονόμησης και βελτίωσης ενεργειακής επίδοσης
 • Μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης
 • Παρουσίαση αξιόπιστων δεδομένων σε ενδιαφερόμενα μέρη, μετόχους και επενδυτές
 • Αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης του προσωπικού
 • Ανάδειξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας και βελτίωση της εταιρικής της εικόνας
 • Είσοδος σε νέες αγορές και διείσδυση σε νέο αγοραστικό κοινό
 • Αύξηση εξαγωγών (αναγκαία συνθήκη η τυποποίηση και πιστοποίηση)
 • Απόκτηση ενός οικολογικού σήματος συνοδευτικού του προϊόντος, που θα το καθιστά πιο ανταγωνιστικό στις διεθνείς αγορές, έναντι συναφών προϊόντων και υπηρεσιών

 

Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή